आफ्नो उत्पादन खोज्नुहोस्

आफ्नो उत्पादन खोज्नुहोस्

Qingdao I-flow ले ग्राहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका भल्भहरू प्रदान गर्दै आएको छ - गेट भल्भहरू, बटरफ्लाइ भल्भहरू, बल भल्भहरू, ग्लोब भल्भहरू, चेक भल्भहरू, ब्यालेन्सिङ भल्भहरू इत्यादि, विभिन्न उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।